Добрива: Калій, Micro Proffi, Macro Proffi, Залізо(Fe+2).